Powiat w liczbach

Ludność w powiecie chełmińskim na podstawie wyników
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności na dzień 31.XII 2002 r.

Wyszczególnienie

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

Powiat Cjełmiński

25 075

26 312

51 387

m. Chełmno

9 823

10 803

20 626

gm. Chełmno

2 598

2 522

5 120

gm. Kijewo Królewskie

2 103

2 142

4 245

gm. Lisewo

2 584

2 677

5 261

gm. Papowo Biskupie

2 145

2 143

4 288

gm. Stolno

2 566

2 568

5 134

gm. Unisław

3 256

3 457

6 713

Ludność

51 387

powierzchnia w km2

527,6

liczba gmin

   w tym:

7

1 miejska

liczba miejscowości ogółem w powiecie

96

miasto

1

miejscowości wiejskie

   w tym sołectwa:

95

76

ludność powiatu na 1 km2

97

bezrobotni

5 329

użytki rolne w ha

42 357

liczba indywidualnych gospodarstw rolnych

3 909

Ludność ogółem w gminach powiatu chełmińskiego na dzień 31 XII 2002 r.


Liczba bezrobotnych w powiecie chełmińskim na dzień 30 IX 2003 wg danych PUP w Chełmnie

miasto / gmina

ogółem

mężczyźni

kobiety

z prawem
do zasiłku

w tym kobiety

m. Chełmno

2 144

882

1 262

334

164

gm. Chełmno

561

272

289

81

38

gm. Kijewo Królewskie

359

171

188

76

22

gm. Lisewo

549

249

300

97

22

gm. Papowo Biskupie

534

235

299

97

25

gm. Stolno

516

219

297

71

24

gm. Unisław

666

250

416

88

53

razem

5 329

2 278

3 051

844

348

Powierzchnia ogólna gruntów powiatu chełmińskiego w hektarach wg ewidencji geodezyjnej


"Powiat Chemiński piękno natury i historii". © PWR www.pwr.com.pl

Wydawcy i autorzy dziękuj za udostępnienie zbiorów, archiwów i fotografii oraz zgodęna ich publikację następującym instytucjom: Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, Archiwum Państwowemu w Toruniu, Muzeum Ziemi Chemińkiej, Chemińskiemu Domowi Kultury, Redakcji "Czasu Chemna". Szczególne podziękowania dla prof. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu za udostępnienie eksponatów z wykopalisk w Kadusie oraz ich fachowy opis.