Zastęp Rycerski z Chełmna.

Oświata, kultura, sport

Tradycje oświatowo - kulturalne powiatu chełmińskiego sięgają średniowiecza, kiedy to zakon krzyżacki planował założenie w Chełmnie uniwersytetu. Obecnie na terenie powiatu chełmińskiego poza licznymi szkołami podstawowymi i gimnazjami działają szkoły ponadgimnazjalne tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie", Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie oraz Zespół Szkół w Unisławiu.

Poza placówkami oświatowymi dużą rolę kulturotwórczą w powiecie chełmińskim spełniają biblioteki, domy kultury, zespoły, orkiestry i liczne organizacje społeczne. Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie jest największą książnicą działającą na terenie całego powiatu chełmińskiego. Posiada w swoich zbiorach ponad 71 tysięcy książek. Ponadto w Chełmnie od ponad 50 lat działa Chełmiński Dom Kultury. W ramach tej placówki poza licznymi sekcjami i kołami zainteresowań ( Klub Seniora, sekcje: teatralna, modelarska, plastyczna, fotograficzna, muzyczna, taneczna i rytmiczna, szachowa) działa również Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze", Zespół Tańca Ludowego "Kundzia", Orkiestra Dęta wraz z towarzyszącym zespołem Mażuretek, a także Zespół Tańca Współczesnego "Flash".

Zespół Tańca Ludowego "Kundzia", fot. z arch. "Czasu Chełmna"

Pod patronatem Chełmińskiego Domu Kultury organizowane są cykliczne imprezy takie jak: Dni Chełmna, Międzynarodowe Spotkania z Folklorem, Przegląd Orkiestr Dętych, Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Na uwagę zasługuje również działalność Domów Kultury w Papowie Biskupim i Unisławiu. Ponadto w Chełmnie działa chór mieszany "Chorus Culmensis", "Bractwo Kurkowe", Koło Przewodników PTTK oraz liczni malarze - amatorzy (m.in. Edmund Górski, Henryk Korszla, Janusz Murzyn, Janusz Bruski, Zenon Recki), a w Małych Łunawach bednarz Alfred Hołda. Ważną rolę kulturalną na terenie powiatu spełnia także Muzeum Ziemi Chełmińskiej, które ma swoją siedzibę w gotycko - renesansowym Ratuszu i Baszcie Prochowej. Natomiast popularyzacją kultury rycerskiej i dawnych dziejów na terenie powiatu zajmują się: Zastęp Rycerski z Chełmna i Chorągiew Ziemi Chełmińskiej.

Dużą rolę informacyjną w skali całego powiatu spełniają lokalne gazety "Czas Chełmna" oraz "Nadwiślanin" dodatek do "Nowości".Poza 11 przyszkolnymi uczniowskimi klubami sportowymi na terenie powiatu działają liczne kluby sportowe przedstawione w poniższej tabeli:

Gmina Klub Dyscyplina
miasto Chełmno Chełmiński Klub Koszykówki koszykówka
Chełmiński Klub Kyokushin Karate karate
KS "Nadwiślanin" Chełmno lekkoatletyka
KS "Iskra" Chełmno biegi na orientację
TKKF Ognisko Miejskie w Chełmnie piłka siatkowa, tenis stołowy
Klub Turystów Wodnych w Chełmnie kajakarstwo rekreacyjne
TKKF Kulturystyka w Chełmnie kulturystyka
Klub Motorowy "Wisła" Chełmno motocross
Klub Sportowy "MMKS" Chełmno tenis stołowy
KS "Chełminianka" Chełmno piłka nożna
Klub Jazdy Konnej "Joker" Chełmno jeździectwo
Chełmiński Klub Bokserski boks
Stowarzyszenie Kitesurfingu w Chełmnie kitesurfing
UKS "Nadwiślanin-Sokół" kajakarstwo
gmina Chełmno GLKS "Gwiazda" Starogród piłka nożna
LZS "Błękitni" Łunawy piłka nożna
LZS "Tartak" Klamry piłka nożna
gmina Lisewo Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Lisewo piłka nożna
gmina Kijewo Królewskie Ludowy Klub Sportowy "Pomowiec" Kijewo Królewskie piłka nożna
LKS "Victoria" Brzozowo piłka nożna
KS "POLOT" Kijewo Królewskie piłka siatkowa
gmina Papowo Biskupie LKS "Kasztelan" piłka nożna
gmina Stolno Klub Jeździecki "Stefanek" w Wabczu jeździectwo
KS "Wojownik" Wabcz piłka nożna
gmina Unisław KS "Unislavia" Unisław piłka nożna

W skład stałych chełmińskich imprez sportowych wchodzą: Zimowe Biegi Uliczne o Memoriał Jana Schmeltera, sierpniowy memoriał kajakowy im. Lecha Sławatyckiego, memoriał w koszykówce im. Brunona Zastępowskiego oraz turnieje piłki siatkowej "Adriana-Cup" i "SISO-POL-CUP" organizowane przez UKS GKS "SISO-POL Culmen".

"Powiat Chemiński piękno natury i historii". © PWR www.pwr.com.pl

Wydawcy i autorzy dziękuj za udostępnienie zbiorów, archiwów i fotografii oraz zgodęna ich publikację następującym instytucjom: Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, Archiwum Państwowemu w Toruniu, Muzeum Ziemi Chemińkiej, Chemińskiemu Domowi Kultury, Redakcji "Czasu Chemna". Szczególne podziękowania dla prof. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu za udostępnienie eksponatów z wykopalisk w Kadusie oraz ich fachowy opis.