Informator

STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1

e-mail: starostwo@powiat-chelmno.pl
www. powiat-chelmno.pl
www.bip.chelmno.starostwo.gov.pl
Sekretariat - tel. (+48 56) 677-24-10, fax: (+48 56) 677-24-21
Kancelaria - tel. (+48 56) 677-24-47
Sekretarz Powiatu - tel. (+48 56) 677-24-33
Skarbnik Powiatu - tel. (+48 56) 677-24-44
Biuro Obsługi Rady Powiatu - tel. (+48 56) 677-24-43
Biuro Radców Prawnych - tel. (+48 56) 677-24-23
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel. (+48 56) 677-24-23
Wydział Organizacyjny - tel. (+48 56) 677-24-31
Wydział Spraw Społecznych - tel. (+48 56) 677-24-30
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 677-24-13
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 677-24-40
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Inwestycji - tel. (+48 56) 677-24-14
Wydział Finansowy - tel. (+48 56) 677-24-19

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - ul. Parkowa 5, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 686-16-70
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego - Grubno, 86-212 Stolno, tel. (+48 56) 686-21-78
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 "Liceum i Gimnazjum Chełmińskie"- ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 686-01-04
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza - ul. Szkolna 14, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 686-17-10
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 686-00-52
Dom Dziecka - ul. Danielewskiego 8, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 686-18-80
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 677-24-12
Dom Pomocy Społecznej nr 1 i 2- ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 686-26-26
Dom Pomocy Społecznej - Mgoszcz, 86-230 Lisewo, tel. (+48 56) 676-86-13
Powiatowy Zarząd Dróg - ul. Łunawska 2, 86-200, Chełmno, tel. (+48 56) 677-24-41
Powiatowy Urząd Pracy - ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 686-00-41

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE

Zespół Opieki Zdrowotnej - Pl. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, Izba Przyjęć tel. (+48 56) 686-26-56
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 677-24-56
Powiatowy Inspektor Weterynarii - ul. Rycerska 6 , 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 677-24-42
Komenda Powiatowa Policji - ul. Świętojerska 3, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 677-03-00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - ul. Łunawska 3a, 86-200 Chełmno, tel. (+48 56) 686-44-64

Szkoły dzienne dla których Powiat Chełmiński nie jest organem prowadzącym

Miasto Chełmno

 • Szkoła Podstawowa nr 1, Al. 3 maja 5
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 22 stycznia 4
 • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kościuszki 11
 • Szkoła Podstawowa nr 4, Os. M. C. Skłodowskiej 16
 • Gimnazjum nr 1, ul. Szkolna 6
 • Gimnazjum nr 2, ul. Kościuszki 11
 • Katolickie Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów
  Collegium Culmense
  ul. Słowackiego 1, tel. (056) 676-03-08
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im G. G. Gorczyckiego
  ul. Świętojerska 3, tel. (056) 676-06-04

Gmina Chełmno

 • Szkoła Podstawowa w Kolnie
 • Szkoła Podstawowa w Małym Czystym
 • Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach
 • Szkoła Podstawowa w Starogrodzie
 • Szkoła Podstawowa w Wabczu
 • Publiczne Gimnazjum w Podwiesku
 • Zespół Szkół nr 1 w Stolnie
  (w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
 • Zespół Szkół nr 2 w Robakowie
  (w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)

Gmina Kijewo Królewskie

 • Szkoła Podstawowa w Brzozowie
 • Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim
 • Szkoła Podstawowa w Trzebczyku
 • Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim
  (w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)

Gmina Lisewo

 • Szkoła Podstawowa w Drzonowie
 • Szkoła Podstawowa w Krusinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lisewie
  (w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa,
  Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Gmina Papowo Biskupie

 • Szkoła Podstawowa w Dubielnie
 • Szkoła Podstawowa w Zegartowicach
 • Gimnazjum w Papowie Biskupim

Gmina Stolno

 • Zespół Szkół nr 2 w Robakowie
  (w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
 • Zespół Szkół nr 1 w Stolnie
  (w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)

Gmina Unisław

 • Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich
 • Szkoła Podstawowa w Grzybnie
 • Szkoła Podstawowa w Kokocku
 • Zespół Szkół w Unisławiu
  (w skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa,
  Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące,
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa)


Urząd Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. (056) 677-17-32
fax (056) 677-17-74
www.chelmno.pl
www.bipchelmno.a4.pl
e-mail: chelmno@chelmno.pl


Urząd Gminy Chełmno

ul. Dworcowa
86-200 Chełmno
tel. (056) 686-15-40
fax (056) 686-14-42
e-mail: urzad@gmina-chelmno.pl
www.gmina-chelmno.pl
www.bip.chelmno.ug.gov.pl


Urząd Gminy Kijewo Królewskie

86-253 Kijewo Królewskie
tel. fax: (056) 686-70-56
tel. (056) 686-70-27
e-mail: urzadgminy@kijewo.pl
www.kijewo.pl
www.bip.kijewokrolewskie.ug.gov.pl


Urząd Gminy Lisewo

ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
tel. fax (056) 676 86 03
tel. fax (056) 676 86 14
e-mail: uglisewo@wp.pl
www.lisewo.pl

www.bip.lisewo.ug.gov.pl


Urząd Gminy Papowo Biskupie

86-221 Papowo Biskupie
tel. fax (056) 676-81-01
e-mail: ug.papowobis@poczta.onet.pl
www.papowobiskupie.win.pl
www.bip-papowobiskupie.win.pl


Urząd Gminy Stolno

86-212 Stolno
tel. (056) 677-09-00
fax (056) 677-09-06
e-mail: urzad1@stolno.ug.gov.pl
www.stolno.prv.pl
www.bip.stolno.ug.gov.pl


Urząd Gminy Unisław

ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
tel. (056) 686-60-06
fax (056) 686-63-00
e-mail: gmina@unislaw.pl
www.unislaw.pl
www.bip.unislaw.pl


Urząd Skarbowy w Chełmnie

ul. Grudziądzka 6
86-200 Chełmno
tel. (056) 677-05-11
tel./fax (056) 677-05-10


Urząd Pocztowy w Chełmnie

ul. Rybacka 2
86-200 Chełmno
tel. (056) 686 23 04


Wykaz miejscowości i kodów w powiecie chełmińskim
Gmina Kijewo Królewskie kod Gmina Unisław kod Gmina Stolno kod Gmina Lisewo kod Gmina Papowo Biskupie kod Gmina i miasto Chełmno kod
Bajerze 86-253 Błoto 86-260 Cepno 86-212 Bartlewo 86-230 Dubielno 86-221 Bieńkówka 86-200
Bągart 86-253 Bruki Kokocka 86-260 Gorzuchowo 86-212 Błachta 86-230 Falecin 86-221 Borówno 86-200
Brzozowo 86-200 Bruki Unisławskie 86-260 Grubno 86-212 Chrusty 86-230 Firlus 86-221 Chełmno 86-200
Dorposz Szlachecki 86-253 Głażewo 86-260 Klęczkowo 86-212 Drzonowo 86-230 Folgowo 86-221 Dolne Wymiary 86-200
Kiełp 86-253 Gołoty 86-260 Kobyły 86-212 Kamlarki 86-230 Jeleniec 86-221 Dorposz Chełmiński 86-200
Kijewo Królewskie 86-253 Grzybno 86-260 Wabcz Łyniec 86-212 Kornatowo 86-230 Kuchorek 86-221 Górne Wymiary 86-200
Kijewo Szlacheckie 86-253 Kokocko 86-260 Małe Czyste 86-212 Krajęcin 86-230 Niemczyk 86-221 Kałdus 86-200
Kosowizna 86-253 Raciniewo 86-260 Obory 86-212 Krusin 86-230 Nowy Dwór Królewski 86-221 Klamry 86-200
Napole 86-253 Stablewice 86-260 Paparzyn 86-212 Linowiec 86-230 Papowo Biskupie 86-221 Kolno 86-200
Płutowo 86-253 Unisław 86-260 Pilewice 86-212 Lipienek 86-230 Staw 86-221 Łęg 86-200
Szymborno 86-253 Robakowo 86-212 Lisewo 86-230 Storlus 86-221 Małe Łunawy 86-200
Trzebcz Królewski 86-253 Rybieniec 86-212 Malankowo 86-230 Wrocławki 86-221 Nowawieś Chełmińska 86-200
Trzebcz Szlachecki 86-253 Sarnowo 86-212 Mgoszcz 86-230 Zegartowice 86-221 Nowe Dobra 86-200
Trzebczyk 86-253 Stolno 86-212 Piątkowo 86-230 Żygląd 86-221 Osnowo 86-200
Watorowo 86-253 Trzebieluch 86-212 Pniewite 86-230 Ostrów Świecki 86-200
Wabcz 86-212 Strucfoń 86-230 Podwiesk 86-200
Wichorze 86-212 Tytlewo 86-230 Różnowo 86-200
Wielkie Czyste 86-212 Wierzbowo 86-230 Starogród Dolny 86-200
Zakrzewo 86-212 Starogród Górny 86-200
Wielkie Łunawy 86-200

"Powiat Chemiński piękno natury i historii". © PWR www.pwr.com.pl

Wydawcy i autorzy dziękuj za udostępnienie zbiorów, archiwów i fotografii oraz zgodęna ich publikację następującym instytucjom: Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, Archiwum Państwowemu w Toruniu, Muzeum Ziemi Chemińkiej, Chemińskiemu Domowi Kultury, Redakcji "Czasu Chemna". Szczególne podziękowania dla prof. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu za udostępnienie eksponatów z wykopalisk w Kadusie oraz ich fachowy opis.