©

Wydawca: Wydawnictwo PWR
Redakcja tekstu: Anna Grzeszna-Kozikowska (Powiat: Walory archotektoniczno - turystyczne; Walory przyrodnicze; Oświata, Kultura, Sport) oraz Maria Ratajczyk (Gospodarka; Powiat w liczbach; Informator; Informacja turystyczna)
Korekta: Wydział Spraw Społecznych
Tłumaczenie: Dorota Sobierajska
DTP i opracowanie plastyczne: Monika Smykowska-Golec
Zdjęcia: Marcin Karasiński
Okładka: Ratusz w Chełmnie
Wersja internetowa: .:. nod Małgorzata Zalewa

© 2004, Wydawnictwo PWR
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 124,
tel./fax (056) 651 19 61; biuro@pwr.com.pl
www.pwr.com.pl
Wydawnictwo nie odpowiada za treść reklam. Wszelkie prawa zastrzeżone

"Powiat Chemiński piękno natury i historii". © PWR www.pwr.com.pl

Wydawcy i autorzy dziękuj za udostępnienie zbiorów, archiwów i fotografii oraz zgodęna ich publikację następującym instytucjom: Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, Archiwum Państwowemu w Toruniu, Muzeum Ziemi Chemińkiej, Chemińskiemu Domowi Kultury, Redakcji "Czasu Chemna". Szczególne podziękowania dla prof. Wojciecha Chudziaka z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu za udostępnienie eksponatów z wykopalisk w Kadusie oraz ich fachowy opis.